1. Rekisterinpitäjä 

R&M Taika ay / Taika-korut
Itäinen rantatie 7 B
02230 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Riikka Vermas
riikka@taika-korut.fi
+358-400-499845

3. Rekisterin nimi, oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelytarkoitus

3a. Verkkokaupan asiakasrekisteri

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi tilata verkkokaupastamme tavaroita, jos et anna henkilötietojasi.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

 • yrityksemme ja sen työntekijät
 • maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
 • tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme

Säilytämme henkilötietojasi

 • verkkokaupassamme (mycashflow) viiden vuoden ajan
 • sähköpostiarkistossamme seitsemän vuoden ajan
 • kirjanpitoaineistossamme seitsemän vuoden ajan

3b. Myyntitilaisuuksien asiakasrekisteri

Keräämme sähköpostiosoitteita myyntitilaisuudessa ostaneilta asiakkailta, jotka haluavat tulla kutsutuksi vastaavaan tilaisuuteen tulevaisuudessa (n 1-2 krt/vuosi). Henkilötietojen (tässä tapauksessa sähköpostiosoitteen) käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Tietoa kerätään asiakassuhteen hoitamista varten.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi (=sähköpostiosoite) vastaanottavat

 • yrityksemme ja sen työntekijät
 • palveluntarjoajamme Klaviyo 

Säilytämme henkilötietojasi (=sähköpostiosoite)niin kauan, kun reagoit viesteihimme.  Poistamme sähköpostiosoitteesi rekisteristä automaattisesti, jos et ole reagoinut sähköpostiviesteihin (esim avannut sitä) neljään kertaan.

3c. Markkinointirekisteri

Käytämme henkilötietoja (tässä tapauksessa sähköpostiosoite) myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Olet aktiivisesti ilmaissut halusi saada meiltä uutiskirjeen.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi (=sähköpostiosoite) vastaanottavat

 • yrityksemme ja sen työntekijät
 • palveluntarjoajamme Klaviyo

Säilytämme henkilötietojasi (sähköpostiosoitettasi) niin kauan, kun reagoit viesteihimme.  Poistamme sähköpostiosoitteesi rekisteristä automaattisesti, jos et ole reagoinut sähköpostiviesteihin (esim avannut sitä) viimeiseen vuoteen.

4. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatamme huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

6. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.