Näin tunnistat laadukkaan korun
Riikka Vermas

Näin tunnistat laadukkaan korun


Millainen on laadukas koru?

Kysy kymmeneltä ihmiseltä, niin saat takuuvarmasti toisistaan poikkeavia vastauksia. Yhdelle se on korun kestävyys, toiselle käytön helppous, kolmannelle oman mieltymyksen mukainen design. Kysymys on helppo esittää, kaikenkattava vastaus on hieman vaikeampi antaa, sillä "laatu" on tunnetusti hankala käsite. Yritetään silti:

Yleisesti voidaan sanoa, että laadulla tarkoitetaan (tuotteen tai palvelun) ominaisuuksia, joilla on merkitystä asiakkaan tarpeen tyydyttämisessä. Fyysisen tuotteen laatu tarkoittaa sen kykyä suoriutua sille tarkoitetuista tehtävistä koko oletetun käyttöikänsä ajan. Tuotelaadun osatekijöitä ovat tuotteen perusominaisuudet ja siitä seuraavat erityspiirteet, luotettavuus, kestävyys, käytön helppous, huolto- ja korjausmahdollisuudet sekä mahdolliset muut tuotekohtaiset tekijät. Tämän lisäksi myös kierrätettävyys lisätään yhä useimmin laadun mittaristoon. 

Korun ominaisuudet ja toiminnallisuus ovat suhteellisen objektiivisia asioita. Ne voidaan usein tunnistaa, määritellä ja luetella hyvinkin tarkkaan. Subjektiiviseksi laatu muuttuu vasta, kun erilaiset asiakkaat arvioivat sitä omien tarpeidensa ja kokemustensa pohjalta.  Asiakkaalla on aina ennakko-odotuksia ostaessaan tuotteita tai palveluja. Korua voidaan pitää laadukkaana, jos asiakas on tyytyväinen ja toteaa saaneensa rahoilleen täyden vastineen. Laadun määrittelyssä asiakkaan kannalta on aina kyse siitä, vastaako tuote niitä odotuksia, joita asiakkaalla on etukäteen tuotteen suhteen ollut. Ohessa korun laatuun on otettu kantaa niin objektiivisten kuin subjektiivisten mittareiden kautta. Ihanteellisessa olosuhteissa korun voidaan arvioida olevan laadukas, kun se suoriutuu hyvin ei ainoastaan yhdellä, vaan hyvin tai melko hyvin kaikilla osa-alueilla. 

KORUN LAADUN ARVIOINTI - OBJEKTIIVISET MITTARIT

1) Korun perusominaisuudet 
Käytetyt materiaalit ja materiaalin määrä määrittelevät luonnollisesti korun perusominaisuudet. Metallit ovat kestävämpiä ja paremmin kosteutta sietäviä kuin esim. puu ja nahka. Jalokivet pysyvät kauniina pidempään kuin synteettiset kivet. Yhtenäinen metalli kestää paremmin kuin pinnoitettu, kerroksellinen metalli. Nahka mielletään pehmeäksi ja siksi mukavan tuntuiseksi. Useimmat meistä tunnistavat helposti tämänkaltaiset perusominaisuudet. Yleisesti ottaen, lähes kaikki tunnetut vanhat arvostetut korut ovat jalometallia tai jalometallin ja jalokiven yhdistelmiä.

2) Korun erityspiirteet:
Erityspiirteet ovat seurausta korun perusominaisuuksista, ja ovat ns. korun houkuttelevia ominaisuuksia. Esim. hopea on kevyt metalli, joten se ei rasita eikä venytä korviasi.  Samaten hopea on hyvin valkoinen metalli, joka mielletään kauniimmaksi ja feminiinisemmäksi kuin esim. tummempi ja painavampi teräs. Kulta on taasen yksi parhaiten siedettyjä materiaaleja allergianäkökulmasta. Kullan houkuttelevuutta lisää luonnollisesti sen sisältämän metallin arvo ja suhteellisen hyvä kestävyys. Platina on kestävä mutta toisaalta tumma metalli, joka antaa maskuliinisen vaikutelman. Teräs on edullista ja kestävää, mutta samaten kuin platina, melko tumma sävy ja painavuus ei ole kaikkien mieleen. Helmen luonnonvalkoinen eläväinen pinta on aika lumonnut miljoonia naisia. Nahkarannekoru antaa kuvan rennosta fiiliksestä jne. Jokaisella erityispiirteellä on oma vankka kannattajakuntansa. 

3) Korun luotettavuus:
Kuten missä tahansa tuotteessa, mitä kalliimpaa ovat korjaus- ja huoltokustannukset, sitä tärkeämpää ovat luotettavuus ja toimivuus. Laadukas koru on käyttövarma, parhaiten se ilmenee siten, että et juurikaan huomaa korua käytössä. Laadukkaan korun voit helposti pukea päälle, lukitus sujuu vaivattomasti ja käytössä et juurikaan kiinnitä huomiota korun olemassaoloon. Laadukkaassa korussa et tunne teräviä reunoja, ellei se kuulu design:iin. Saranat tunnet jämäkkinä etkä huomaa ylimääräistä heiluntaa eli "klappia".  

4) Korun yhdenmukaisuus 
Ovatko esim. korvakorut identtisiä vai onko niissä eroja?  Laadukkaiden korujen valu ja viimeistely on yhdenmukaisia eikä silmiinpistäviä eroja löydy. Korut ovat samankokoiset ja -näköiset. Pinnan kiiltävyysaste on yhdenmukainen. Jos joudut valitsemaan "parhaimmannäköiset" samojen mallien väliltä, silloin korut eivät ole yhdenmukaisia. 

Toki luonnonmateriaalit, kuten aidot helmet ja kivet ovat aina yksilöllisiä, mutta sama sääntö pätee sielläkin: laadukkaisiin helmi- tai kivikorvakoruihin on valittu samankokoiset, väriset ja -kiiltoasteeltaan samanlaiset helmet tai kivet. 

5) Korun kestävyys
Kestävyydellä on taloudellinen ja tekninen ulottuvuus. Tekninen on esim. korun laskennallinen käyttöikä, tarkemmin käyttömäärä ennekuin se "ränsistyy". Taloudellinen puoli painottaa tulevia korjauskuluja suhteessa uuteen, kestävämpään malliin. Usein onkin niin, että aiemmin kuvattu "luotettavuus" korreloi hyvin kestävyyden kanssa. Toisaalta käyttöikä yleensä nousee myös suhteessa materiaalien hintaan. Kultakorujen käyttöikä voi nousta siki, että kullan maailmanmarkkinahinta nousee. 

6) Korun huollettavuus
Korusi on vain vähän käytetty, mutta lukko meni rikki? Korusi jäi laatikkoon, koska pinta on tummunut tai likainen? Sormuksesi kivet tuntuvat tippuvan itsestään? Itse asiassa, kuka olikaan myyjä tai valmistaja, johon saisit yhteyttä?

Luotettava ja kestäväkin koru voi mennä rikki ajan saatossa. Aidot materiaalit ovat useimmiten huollettavissa ja/tai korjattavissa. Laadukkaan korun voit puhdistaa, kiillottaa, voit korjauttaa lukot ja uudelleenkiinnittää kivet. Voit korjauttaa katkenneen ketjun. Aina tämä ei ole taloudellisesti tai teknisesti järkevää, joskus vain kannattaa vaihtaa uuteen. Mutta laatua on myös se, että luotettavasta liikkeestä löydät avun ja vastaukset huoltoon ja korjauksiin liittyvissä kysymyksissä. Huoltaminen on myös ekoteko. 

7) Korun kierrätettävyys:
Kierrätettävyys ei perinteisesti lukeudu laadun perusoletuksiin, mutta Taika-koruissa katsomme, että myös tämä pitää ottaa huomioon. Maailman jalometalleista esim. kulta saadaan kierrätykseen hyvällä prosentilla (> 95 %), mutta hopeasta alle puolet. Korukategorian suurin hävikki tulee ns. hopeoiduista koruista (= korun runko on edullista perusmetallia, pinnassa ohut hopeointi). Käytännössä kaikki tämä hopea menetetään. 

Taika-korut käyttää 925 hopeaa, jossa hopea saadaan täysin talteen, samaten kultakorujen kulta. Osaavissa käsissä jalometalli voidaan talteenoton jälkeen uudelleenkierrättää osana uuden korun syntymää. KORUN LAADUN ARVIOINTI - SUBJEKTIIVISET MITTARIT

8) Korun esteettisyys
Korun esteettisyydellä tarkoitetaan muotoa, väriä, viimeistelyä ja tunnetta, jonka koru sinulle antaa. Siis erittäin subjektiivinen arvio ja riippuu sinun omista mieltymyksistä. Toki heikkolaatuisen koru erottaa pinnan tahroista - värjäytymistä - jotka aiheutuvat heikkolaatuisesta pintakäsittelystä. Myös kulttuuri ja aika linkittyy korun esteettiseen laatuun. Esim. pohjoismaissa arvostamme - eli siis pidämme laadukkaampana - selkeää muotokieltä, vaaleita sävyjä (vaaleat metallit) ja huoliteltuja yksityskohtia (esim. pinnan kiilto). Ei ole myöskään vallan tavatonta, että henkilö kantaa päällään korua, jolla on itselleen merkittävä symboliarvo (esim. voimakoru)

9) Koruvalmistajan mielikuva 

Viimeinen, muttei suinkaan vähäisin, korun laadun laadun mittari on koruvalmistajan imago. Tämä jos joku on hyvin subjektiivinen mittari. Imago pohjimmiltaan nojaa ajatukseen, että menneisyyden (todistettu) laatu on tae tai lupaus nykyisestä (ei-todistetusta) laadusta.

Analogia on seuraava: Hyvä imago mahdollistaa korkeammat hinnat. Korkeampi korun hinta (= korkeammat katteet) mahdollistavat saavuttamaan edellämainitut seitsemän objektiivista mittaria.

Tämä on tietenkin hyvä asia niin kauan kuin hinta pysyy kohtuuden rajoissa. Kaikkein kalleimpien luksusmerkkien hinnoittelu ei kuitenkaan noudata enää edellämainittua analogiaa, sillä hinnat ovat moninkertaiset siihen nähden, että objektiiviset mittarit olisivat tulleet saavutetuksi. Kysymys ei siis enää olekaan laadusta, vaan ostajien irrationaalisesta käyttäytymisestä ja on pohjimmiltaan psykologista.